Kırsal Kalkınma Girişimi 10. Toplantı Batman

KIRSAL KALKINMA GİRİŞİMİ GRUBU
10. TOPLANTISI

“Kırsal Kalkınma  Politikaları ve Hayvancılığın Dönüşümü”
6, 7, 8 Aralık 2013
Batman Petrol-İş Konferans Salonu
                                                                                                               

Kırsal Kalkınmacılar Girişimi 6, 7, 8 Aralık 2013 tarihleri arasında Batman’da  “Kırsal Kalkınma Politikaları ve Hayvancılığın Dönüşümü” başlığı altında onuncu toplantısını gerçekleştirecektir.

Kırsal Kalkınmacılar Girişimi (KKG); işsizliğin, göçün, yoksulluğun, politikaların belirsizliğinin giderek yoğunlaştığı bir ortamda kırsal kalkınma ve yerel kalkınmaya olan gereksinimin arttığını, bu gereksinimin küreselleşme ve AB süreciyle daha da belirgin hale geldiğini düşünen bir grup, kişi ve kurumun bir araya gelmesiyle oluşmuş bir girişimdir.

Kırsal Kalkınmacılar Girişimi gerçekleştirdiği toplantılarda üç temel noktaya vurgu yapmayı hedeflemektedir. Bunlar;

  • Kırsal alanda yaşanılan sorunları katılımcılarla birlikte tartışmak;
  • Farklı bölgelerdeki kırsal kalkınma faaliyet ve modellerini yerinde görerek deneyim paylaşımını sağlamak;
  • Kırsal Kalkınma Girişimi’nin kendisini ve geleceğini tartışmak, genişlemektir.

Günümüz kırsal kalkınma ve tarım politikalarıyla tarım ve hayvancılığın yapısı değişiyor. Buradan hareketle bu politikaların;  hayvancılık üzerine etkilerini ele almaya çalışırken konusunda uzman konuşmacılarla bilgilenmek ve tartışmak istediğimizden, konuyu ekolojik, toplumsal cinsiyet gibi çeşitli boyutlarıyla ele almaya çalışacağız.

Bu amaçla, onuncusunu gerçekleştireceğimiz toplantıda, Güneydoğu’da sulanabilir arazilere yönelimle birlikte dönüşen ve büyük ölçüde tasfiye olan hayvancılık yapısının kırsal alanda yarattığı toplumsal, ekolojik ve ekonomik etkileri üzerine çeşitli tartışmalar yapmayı arzu ediyoruz.

Bütün bilgi paylaşımı ve tartışmalara toplumsal cinsiyet bakış açısıyla yaklaşmayı hedefliyoruz.

Ayrıca toplantının kapanışında mevcut gruba yeni katılımları teşvik etmenin yolları ve grubun geleceği de gündeme alınacak.

Konuyla ilgili sorularınız için aşağıda iletişim bilgilerini göreceğiniz arkadaşlarımızla irtibata geçebilirsiniz:

Erhan Basmacı: e.o.c.d@hotmail.com 0541 420 21 72
Yonca Verdioğlu: yonca.verdioglu@tr.boell.org 0212 249 15 54 (116)

Saygılarımızla,


Kırsal Kalkınmacılar Girişimi

Program:

6 Aralık 2013 Cuma
08:00 – 12:30                      1. Bölüm: Saha Ziyaretleri
  • Akoba Köyü
  • Şelmo Köyü
  • Şkefta Köyü
  • Cirnoke Köyü
12:30 – 13:30                      Öğlen arası

14:00 – 15:30                      2. Bölüm: Saha ziyaretlerinin değerlendirilmesi
Moderatör: Berin Ertürk

16:00 – 18:00                      3. Bölüm: Sivil Toplum Forumu
Batman Belediyesi Konferans Salonu
"Kırsal kalkınma paradigmaları bağlamında kırdan kente göç, kentten kıra dönüş/dönememe ve yeni kimlik arayışları"
Moderatör: Hazal Amaç / Şilan Okalin

Çeviri: Kürtçe-Türkçe
7 Aralık 2013 Cumartesi
Kırsal Kalkınma Politikaları ve Hayvancılığın dönüşümü Konferansı

Petrol-İş Konferans Salonu

09:30 Kayıt

10:00 – 10:30 Açılış
Serhat Temel, Batman Belediyesi Başkan Vekili

10:30 – 12:30                      
1. Oturum: Hayvancılık özelinde kırda yaşananlar, mevcut durum
Moderatör: İlhan Koçulu

10:30 – 10:50 “Ulusal ve uluslar arası Kırsal Kalkınma ve Tarım politikaları nasıl bir hayvancılık öngörüyor"
Bengi Akbulut, Politik Ekoloji Çalışma Grubu

10:50 – 11:10 “Bölge Hayvancılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri”
Muzaffer Denli, Dicle Ü.

11:10 – 11:30 “Ülkesel bazda halk elinde hayvan ıslahı projesi”
Abdulvahap Seyrek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Batman, Proje sorumlusu

11:30 – 12:30 Soru-Cevap Tartışma

12:30 – 13:30                      Öğlen arası

13:30 – 16:00
2. Oturum: Hayvancılık özelinde kırsala dair gelecek projeksiyonu ve alternatif modeller “ne hayal ediyoruz? Nasıl modeller oluşturulmalı?” (Açık oturum şeklinde gerçekleşecek)
Moderatör: Nazik Işık,

“Bölgede kırsal kalkınmaya etki edebilecek bir hayvancılık için çözüm önerileri?”
Rıfat Dağ, Türkiye Kalkınma Vakfı

“Tire Süt Kooperatifi”
Mahmut Eskiyörük

“Özel sektörün bölgede hayvancılığa yönelik çalışmaları ve yaklaşımı”
Kadri Oyur, Diyarbakır Hayvancılık Organize Bölgesi Bölge Müdürü

Kavar Projesi
Murat Bayramoğlu, Özyeğin Vakfı

“Bütünlükçü Mera Yönetimi”
Durukan Dudu, Orman Evi Kırsalda Sürdürülebilir Gelecek Derneği

Soru-Cevap Tartışma

8 Aralık 2013 Pazar
KKG Toplantısı
Yer: Batman Kent Konseyi, toplantı salonu
09:30 -13:00
Moderatör: Yasemin Özen
Toplantının bu bölümü sadece Kırsal Kalkınma Girişimi üyelerine açıktır.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toplantının notları daha sonra paylaşılacaktır

Toplantı fotoğrafları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder