8. GELENEKSEL SARIKEÇİLİLER GÖÇ ETKİNLİĞİ ve KIRSAL KALKINMA GİRİŞİMİ GRUBU 9. TOPLANTISI


8. GELENEKSEL SARIKEÇİLİLER GÖÇ ETKİNLİĞİ ve
KIRSAL KALKINMA GİRİŞİMİ GRUBU
9. TOPLANTISI

“Göçerlik ve Geleneksel Gıda Yöntemleri”
12,13,14 Nisan 2013
Mersin / Akkuyu / Büyükeceli
                                                                                   

Kırsal Kalkınmacılar Girişimi 12,13 Nisan 2013 tarihleri arasında Mersin Akkuyu’nun Büyükeceli köyü yakınlarındaki yaylada, 8. Sarıkeçililer Geleneksel Göç Etkinliği ile eş zamanlı olarak “Göçerlik ve Geleneksel Gıda Yöntemleri” başlığı altında dokuzuncu toplantısını gerçekleştirecektir.

Kırsal Kalkınmacılar Girişimi (KKG); işsizliğin, göçün, yoksulluğun, politikaların belirsizliğinin giderek yoğunlaştığı bir ortamda kırsal kalkınma ve yerel kalkınmaya olan gereksinimin arttığını, bu gereksinimin küreselleşme ve AB süreciyle daha da belirgin hale geldiğini düşünen bir grup, kişi ve kurumun bir araya gelmesiyle oluşmuş bir girişimdir.

Kırsal Kalkınmacılar Girişimi gerçekleştirdiği toplantılarda üç temel noktaya vurgu yapmayı hedeflemektedir. Bunlar;

  • Kırsal alanda yaşanılan sorunları katılımcılarla birlikte tartışmak;
  • Farklı bölgelerdeki kırsal kalkınma faaliyet ve modellerini yerinde görerek deneyim paylaşımını sağlamak;
  • Kırsal Kalkınma Girişimi’nin kendisini ve geleceğini tartışmak, genişlemektir.

Günümüz kırsal kalkınma ve tarım politikalarının ifade ediliş ve uygulanış biçimi köy diye, genel geçer, zamanda ve mekânda dondurularak tarihselliği ve kültürel farklılığı, bilgi birikimi ve zenginliği yok saymakta. Tarımın ticarileşmesi/küreselleşmesi ve geleneksel üretim ve kırsal yaşam tarzları üzerinde tehditler oluşturmaktadır.  Kırsal Kalkınma Girişimi olarak kendi içimizde, özellikle geleneksel yaşam biçimleri konusunda bilgilenmek ve tartışmak istediğimizden, konuyu ekolojik, toplumsal cinsiyet gibi çeşitli boyutlarıyla ele almaya çalışacağız.

Bu amaçla, dokuzuncusunu gerçekleştireceğimiz toplantıda, kırsal kalkınmaya ilişkin gerek resmi kurumlarca gerekse birçok sivil toplum kuruluşu tarafından yürütülen kalkınma yaklaşımlarını incelemek ve kırsal alandaki geleneksel gıda ve bilgi üretimi, konusunda çeşitli tartışmalar yapmayı arzu ediyoruz. 8. Sarıkeçililer Geleneksel Göç Etkinliğine denk gelen toplantımızda; Sarıkeçililer’in kullanmakta oldukları geleneksel bilgilerine dair bilgilenmeyi ve değerlendirmeyi yerinde görmeyi, bu örneklerden yola çıkarak bunların bölge halklarına ve kırsal kalkınmaya etkisini tartışmayı hedefliyoruz.

Bütün bilgi paylaşımı ve tartışmalara toplumsal cinsiyet bakış açısıyla yaklaşmayı hedefliyoruz.

Ayrıca toplantının kapanışında mevcut gruba yeni katılımları teşvik etmenin yolları ve grubun geleceği de gündeme alınacak.


Saygılarımızla,

Kırsal Kalkınmacılar Girişimi


     Kalkınma1             

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder