KIRSAL KALKINMA GİRİŞİMİ GRUBU
11. TOPLANTISI
“Kırsal kalkınma ve tarımda küçük aile çiftçiliği-köylü tarımı”
20, 21, 22 Haziran 2014
Tatvan / Ticaret Odası Konferans Salonu
                                                                                                            
Kırsal Kalkınma Girişimi 20-22 Haziran 2014 tarihleri arasında Van’da  “Kırsal Kalkınma ve Tarımda Küçük Aile Çiftçiliği - Köylü Tarımı” başlığında on birincisini toplantısını gerçekleştirecektir.

Kırsal Kalkınma Girişimi (KKG); kırda işsizliğin, göçün, yoksulluğun ve politik belirsizliğin giderek yoğunlaştığı bir ortamda kırsal kalkınma ve yerel kalkınmaya olan gereksinimin arttığını, bu gereksinimin küreselleşme ve AB süreciyle daha da belirgin hale geldiğini düşünen kişiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesiyle oluşmuş bir girişimdir.

Kırsal Kalkınma Girişimi gerçekleştirdiği toplantılarda üç temel noktaya vurgu yapmayı hedeflemektedir:
Bunlar;
  • Kırsal alanda yaşanılan sorunları katılımcılarla birlikte tartışmak;
  • Farklı bölgelerdeki kırsal kalkınma faaliyet ve modellerini yerinde görerek deneyim paylaşımını sağlamak;
  • Kırsal Kalkınma Girişimi’nin kendisini ve geleceğini tartışmak, genişlemektir.
 On birincisini düzenleyeceğimiz bu toplantımızda küçük aile çiftçiliği ve köylü tarımı konusuna odaklanacağız. Ulusal ve uluslararası politikalarla desteklenen endüstriyel tarım karşısında küçük ve orta ölçekli işletmelerle gerçekleştirilen aile çiftçiliği ve köylü tarımı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Dünya genelinde kadınların omurgasını oluşturduğu aile çiftçiliğinin ve köylü tarımının, Türkiye’de resmi çevrelerce henüz farkında olunmasa da; sürdürülebilirlik ve küresel gıda güvenliğinin sağlanmasında yaşamsal öneme sahip olduğu fikri ön plana çıkmakta ve aile ölçekli tarımsal üretim desteklenmektedir.

Anaakım iktisat disiplininin, verimlilik ve gelir artışını merkeze alarak tanımladığı kırsal kalkınmayı, küçük çiftçiler ve köylü tarımı üzerinden tarif etmeye çalıştığımızda “kırsal kalkınmada onurlu yaşam hakkı” bir savunu hattı olarak önümüzde durmakta. Kırsal toplulukların değer atfettikleri yaşam biçimlerini koruyarak, hak ettikleri tüm hizmetlere yaşadıkları coğrafyada erişebilmelerinin ve ölçek ekonomisi baskısından kurtularak onurlu yaşam hakkına sahip olabilmelerinin, demokrasi ile de doğrudan ilişkili olduğunu düşünmekteyiz.

Tatvan toplantımızda saha ziyaretinde bulunacağımız ve Hüsnü M. Özyeğin Vakfı’nın 2009 yılından beri sürdürdüğü Kavar Kırsal Kalkınma Projesi de küçük aile çiftçiliğinin güçlendirilmesi ve örgütlenmesi deneyimini barındırmaktadır.

Toplantımız, küçük aile çiftçiliği ve köylü tarımını aynı zamanda eko sistemlerle olan ilişkisi, sürdürülebilirliğin ötesinde onarıcılığa dair yarattığı olanakları, aile içi iş bölümü üzerine etkisi ve örgütlenme olanakları gibi farklı boyutlarıyla da ele almaya çalışacaktır.

Bütün bilgi paylaşımı ve tartışmalara toplumsal cinsiyet bakış açısıyla yaklaşmayı hedefliyoruz.

Toplantıya katılmanız bizi mutlu edecektir.

Saygılarımızla,

Kırsal Kalkınma Girişimi
   
Program
20 Haziran 2014 Cuma
09:00 – 09:30 Kayıt

09:30 – 10:00 Açılış

Fettah Aksoy, Tatvan Belediye Başkanı

Bilal Dağdağan, Tatvan Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı

Pervin Savran, Kırsal Kalkınma Girişimi

Murat Bayramoğlu, Özyeğin Vakfı

10:00 – 12:00 1. Bölüm: Kırsal Kalkınmada Küçük Aile Çiftçiliğinin Yeri

Moderasyon:     Bengi Akbulut, Politik Ekoloji Çalışma Grubu

10:00 – 10:20 İnsan Hakkı Olarak Kırsal kalkınma ve Onurlu Yaşam
Şemsa Özar, Boğaziçi Üniversitesi

10:20 – 10:40 Türkiye’de ve Dünyada Küçük Aile Çiftçiliği ve Yeniden Köylülük
Cengiz Aktar, Sabancı Üniversitesi

10:40 – 11:00 Kırsalda Küçük Aile İşletmelerinin Önemi
Murat Öztürk, Kırklareli Üniversitesi

11:00 – 12:00 Tartışma

12:00 – 13:00 Öğle arası

13:00 – 15:00 2. Bölüm:

Moderasyon:     Nidal Özdemir, Antakya Çevre Koruma Derneği

13:00 – 13:15  Neden Uluslararası Tarımda Küçük Aile Çiftçiliği Yılı?
Ayşegül Akın, FAO 

13:15 – 13:30 Doğu Anadolu Bölgesinde Küçük Çiftçilik Bağlamında Tarım ve Kırsal Kalkınmada Yapısal Sorunlar, Çözümler
Adnan Demir, DAP 

13:30 - 13:45 DAKA İllerinde Küçük Çiftçiliğin Durumu
Emin Yaşar Demirci, DAKA

13:45 - 14:00 Avrupa’da küçük aile çiftçiliği (tbc)
Michael Dover, Gloucestershire Üniversitesi

14:00 – 15:00 Tartışma ve Soru Cevap

15:00 – 15:15 Ara

15:15 – 17:30 3. Bölüm: Kırsal Kalkınmada Küçük Aile Çiftçiliğinde Alternatif Modeller,
örgütlenmeler ve kırsala dair gelecek projeksiyonu “ne hayal ediyoruz? Nasıl modeller oluşturulmalı?”

Moderatör:  İbrahim Tuğrul, Türkiye Kalkınma Vakfı

15:15 – 15:30 Vakıflı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Bedros Kehyeoğlu 

15:30 – 15:45 Kavar Projesi
 Gürgün Karabey, Arıcı Kadın

15:45 – 16:00 Boğatepe Çevre Yaşam Derneği
İlhan Koçulu

16:00 – 16:15 Batman Bukâ Baranê Ekolojik Köy Girişimi
Miraz Rusipî

16:10 – 17:30Tartışma

21 Haziran Cumartesi
Saha ziyareti

08:30 Tatvan’dan Yola çıkış

10:00 Kolbaşı Köyü varış 

12:30 Köyde öğle yemeği

14:00 Kolbaşından yola çıkış

14:15 Yassıca Köyü varış

16:15-18:00 Bolalana varış ve değerlendirme

(KKG toplantısının saha ziyaretleri bölümünde Özyeğin Vakfı'nın Kavar havzasında yürüttüğü kırsal kalkınma projesi ziyaret edilecektir. Projeyle ilgili bilgi için;

29 Haziran 2014 Pazar
KKG Toplantısı
Yer: Tatvan

09:30 -13:00
Moderatör:        Fatih Tatari

Toplantının bu bölümü sadece Kırsal Kalkınma Girişimi üyelerine açıktır.
  
     Hiç yorum yok:

Yorum Gönder